Tay Ho District

NT Minh Tuyển Tây Hồ 86 Thụy Khê, Tây Hồ
PKNT 589 Hoàng Hoa Thám 589 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ
NT Đức Duy 530 Thụy Khuê Tây Hồ
NT Kim Thành Ngõ 378 Thụy Khuê
NT Dược Linh Ngõ 210 Nghi Tàm, An Dương
NT Thành An Thụy Khuê
NT Hồng Nguyên 256 Thụy Khuê
NT Số 1 Tây Hồ 358 Thụy Khuê

Comments