Ba Dinh District

NT Ngọc Xuyến Ba Đình, Thành Công, Ba Đình
NT Tuyết Nam 1/9 Đào Tấn, Ba Đình
NT Minh Châu 173A Đội Cấn, Ba Đình
NT Hiệp Oanh 102X2 Kim Mã Thượng, Ba Đình
NT 03 (Tiệp&Tươi) 104H2 Thành Công, Ba Đình
NT Nghĩa Hưng 145 Đội Cấn, Ba Đình
NT Long 12 Đội Cấn, Ba Đình
NT Minh Tiến 390 Đội Cấn, Ba Đình
NT Hải Hòa Số 1 Vạn Bảo, Ba Đình
NT An Tâm 122 Đào Tấn, Ba Đình
NT Hoa Hiên 23 Vạn Bảo, Ba Đình
NT Minh Tâm 72 Đội Cấn

Comments